درمان اسکار پوست

درمان اسکار پوست

درمان اسکار پوست طبیعتا تغییر شکل ظاهری صورت به علت بروز برخی از عوارض باعث می شود فرد اعتماد به نفس خود را از دست بدهد و به لحاظ روحی و روانی بهم بریزد. یکی از این عوارض اسکارها می باشد. اسکار به معنای جای زخم و یا جای جوش است که در برخی از […]