شاید برای شما نیز پیش آمده باشد که هنگام لبخند زدن متوجه ایجاد خطی در اطراف صورت خود شده اید. این خط، خط خنده نام دارد. فیلر ها از جمله پرکننده هایی هستند که با بالاترین سازگاری و بهترین کیفیت می توانند به رفع خطوط مختلف در ناحیه صورت از جمله خط خنده کمک کنند. […]
درمان اسکار پوست طبیعتا تغییر شکل ظاهری صورت به علت بروز برخی از عوارض باعث می شود فرد اعتماد به نفس خود را از دست بدهد و به لحاظ روحی و روانی بهم بریزد. یکی از این عوارض اسکارها می باشد. اسکار به معنای جای زخم و یا جای جوش است که در برخی از […]
Call Now Button