لیزر ضایعات عروقی پوست

لیزر ضایعات عروقی پوست

لیزر ضایعات عروقی پوست ضایعات عروقی پوستی همان رگ های ریز و سطحی تلانژاکتازیا نام دارد هستند که معمولا از روی پوست دیده می شوند که معمولا به رنگ های قرمز و آبی وجود دارند. ضایعات عروقی پوست یا مادرزادی هستند یا ممکن است در بزرگسالی ایجاد شوند. اکثر این ضایعات مادر زادی هستند و […]