همه چیز درباره جراحی چال گونه

چال گونه

چال گونه یا چال خنده، یکی از جراحی هایی می باشد که توجه افراد بسیاری را به خود جلب کرده است. چال گونه سبب افزایش زیبایی و جذابیت چهره در افراد می گردد. با کمک جراحی چال گونه در زمان خنده بر چهره فرد چال گونه ایجاد می گردد، این جراحی یکی از جراحی هایی […]