روش های پر کردن صورت

حجم دهی صورت

روش های پر کردن صورت امروزه رژیم های غذایی  باعث افت میزان چربی و برجستگی پوست صورت می شود به گونه ای که هر مقدار ازچربی  بدن حذف کرده باشیم به همان میزان نیز پوست صورت شل و چربی های آن از بین خواهد رفت. اغلب افراد خواهان کاهش وزن بدون ایجاد تغییراتی در صورت […]