سن مناسب برای تزریق چربی

سن مناسب تزریق چربی

تزریق چربی یا لیپوترانسفر، به معنای انتقال چربی می باشد. یعنی چربی از نقاطی از بدن که تجمع چربی بیشتری دارد مانند ناحیه شکم و پهلو برداشته می شود و به مناطقی از بدن که نیازمند دریافت چربی هستند تزریق می شود. در این روش چربی پس از برداشت طی فرآوری، تغلیظ و خالص سازی […]