زاویه دار کردن فک با چه روش هایی قابل انجام است؟

زاویه دار کردن فک

امروزه روش های متنوعی برای زیبایی صورت وجود دارد. از آنجایی که افراد در طول زندگی خود ناچار به انجام عمل جراحی برای درمان هستند، عوارض ناشی از جراحی اجتناب ناپذیر می باشد. به همین جهت برای زیبایی به دنبال شیوه های بدون جراحی هستند که کمترین عوارض و بهترین نتیجه را در برداشته باشد. […]