درمان اسکار پوست طبیعتا تغییر شکل ظاهری صورت به علت بروز برخی از عوارض باعث می شود فرد اعتماد به نفس خود را از دست بدهد و به لحاظ روحی و روانی بهم بریزد. یکی از این عوارض اسکارها می باشد. اسکار به معنای جای زخم و یا جای جوش است که در برخی از […]
Call Now Button